Fordonens historia

Fordon har under alla år faschinerat både barn och vuxna, utvecklingen går starkt framåt från att tidigare tagit sig fram till fots eller med häst och vagn till de första bilarna och cyklarna och idag reser man med flyg och snabbtåg som rusar fram på rälsen

Om man tar till exempel bilen som är det vanligaste fordonet idag, den har funnits sedan 1800 talet men slog igenom först under 1900 talet. Dess ursprung kan man hitta från de självgående ångdrivna vagnarna som militärmyndigheterna gav Joseph Cugnot uppdrag att konstruera i Paris. Det blev en artellerivagn som gick i 4 km i timmen. Vagnen rymde 4 personer men det krävdes ett stopp och påfyllning av nytt vatten var 15 minut. Vagnen fortsattes att utvecklas men blev för oymplig och togs ur bruk.

Ångdrivna fordon fortsatte att faschinera och man utvecklade och experimenterade med nya modeller och användningsområden. William Murdoch byggde en modell av en slags självgående ångmaskin 1785 men intresset för den var svalt och den kom aldrig till konstruktion. Vid årsskiftet mellan 1799 och 1800 talet konstruerades den första ångvagnen som användes till persontrafik av Richard Trevithick. Efter ett flertal olyckor under åren så lagstadgade man i Storbrittannien år 1844  att maxhastigheten var 6 km i timmen och att det 100 m före varje vagn skulle gå en man som hade en röd flagga, vilket gjorde att England hamnade efter de andra länderna i utvecklingen av biltrafiken och järnvägen började dominera istället.

1962 byggde Étienne Lenoir den första vagnen som hade förbränningsmotor, den drevs av lysgas och på 3 timmar hade han tagit sig 9 km, han byggde ett nytt fordon och tog sig då 11 kilometer på 90 minuter. 1870 kom den första med bensinmotor och när Ottomotorn kom 1878 så kunde man börja konkurrera med vagnarna som drevs av ånga. Carl Benz utveklade en trehjulig bil med plats för 2 personer 1885, den hade elektriskt tändning och hade en fyrtaktsmotor på 0,85 hk. Den första motorcykeln byggdes av Wilhelm Maybach 1885 och 1891 kom den första bilen som var bensindriven till Sverige. T-forden producerades from 1910 enlig löpande band principen och utvecklingen har sedan dess gått sakta men säkert framåt för att under senare år utvecklas med fordon för alla olika ändamål.